Rozmiar: 6684 bajtów

Główna

Rozmiar: 150 bajtów

Rozmiar: 150 bajtów

Rozmiar: 150 bajtów

logo IUNGKryteria wydzielania ONW dla obrębów geodezyjnych
w gminach nie zakwalifikowanych do ONW
Strefa I ONW
WWRPP w obrębie geodezyjnym <= 56 punktów
Strefa II ONW
WWRPP w obrębie geodezyjnym <= 52 punktów

WWRPP - wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Kryteria kwalifikacji całych gmin do ONW
Czynniki demograficzne Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej:
wielkość w stosunku do wartości średniej krajowej* (%), punkty.
Gleby nizinne od 66-82,5 powinny składać wnioski
Gęstość zaludnienia (osób/km2) % ludności w gospodarstwach 100-110%
66,1-72,5
1
85-100%
56,1-66,0
1
79-85%
52-56,0
1
<79%
<52
2
<25 ONW I ONW I ONW I ONW II
25-40 >33% ONW I ONW I ONW I ONW II
40-60 >50% X ONW I ONW I ONW II
60-75 >66% X X ONW I ONW II
>75 >66% X X X X

* Maksymalna wartość wskaźnika wynosi 120 punktów.
1 - strefa I nizinna, 2 - strefa II nizinna, X - poza strefą ONW