Rozmiar: 6684 bajtów

Główna

List_Ministra

Linki

Linki

Rozmiar: 150 bajtów

Rozmiar: 150 bajtów

Rozmiar: 150 bajtów

logo IUNG


Przydatne linki do innych stron i dokumentów Pobierz Acrobat Reader 14.1 MB
STRONY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • DOKUMENTY OBOWIĄZUJACE
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1783/2003
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 (lipiec 2007)
 • Załącznik 1 do PROW na lata 2007-2013 - Wykaz obszarów ONW
 • DOKUMENTY ARCHIWALNE
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski

 • zatwierdzony na mocy Decyzji Komisji z dnia 6 września 2004 r. zatwierdzającej dokument programujący rozwój obszarów wiejskich w Polsce dla okresu 2004-2006
  Plik pdf. 1.35 MB
 • Załącznik C - Mapa zasięgu ONW
 • Plik pdf. 107 KB
 • Załącznik D - Uzasadnienie delimitacji ONW
 • Plik pdf. 1,86 MB
 • Załącznik S - Lista gmin położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • Plik pdf. 412 KB
 • Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2273)

 • (o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)
  Plik .pdf 149 KB
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 73, poz.657, z 2004 r.)

 • Plik .pdf 1.85 MB
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 czerwca 2004 r. (autopoprawka) (Dz. U. Nr 158, poz.1652, z 2004 r.)


 • Plik .pdf 1.5 MB
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 23 września 2004 r. (Dz. U. Nr 213, poz.2158, z 2004 r.)


 • Plik .pdf 1.5 MB